İZMİR SU VE KANALİZASYON

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yapı kullanma izin belgesi (Oturma ruhsatı) ve fotokopisi
Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi
Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi
Su ve kanal katılım belgesi gereklidir.
15.06.2004 tarihinden sonra Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olanlar için; DASK (Doğal Afet Sigortası)
Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı vb. özelliklerine bakılarak saptanır.
Aboneler, bağlanacak su sayacını İZSU’nun kabul ettiği standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.
Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.

SAYAÇLAR
Bozuk sayaç
Abonelerin İZSU Genel Müdürlüğü veya ilgili şube müdürlüğüne yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

Yüksek sarfiyat gösteren sayaçlar / Faturaya itiraz
Bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvurunuz.
Sayacın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi durdurma talebinde bulunabilir. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara ‘abone alacağı’ olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

Abonelik dondurma (Geçici kapama işlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için, o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

Abone iptal işlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz IZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz. Varsa, geriye dönük borçlarınızın tamamını ödeyiniz. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu veya ikametgah belgesi ile birlikte başvurunuz. Tahakkuk ve tahsilat borçlarınızı ödeyiniz. Teminat ve işlem ücreti alınarak istediğiniz yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenecektir.

Su açma işlemi
Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır.
Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

Çok sayaçtan tek sayaca geçiş
Her daireye ait ayrı sayaçlarını söktürerek hidroforla ortak su kullanmak ve abonelik tek sayaçtan devam ettirmek istenebilir. Bu durumda, apartman genel kurul kararı ile birlikte işlem için başvuru yapılır.

Tek sayaçtan çok sayaca geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanan yerlerin her dairenin ayrı ayrı abone olmayı istemesi durumunda apartman genel kurulunda alınan kararının ardından İZSU’ya müracaat yapılır.

Kuyu suyu kullanılması
Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda, ilgili IZSU şubelerine müracaat edilerek Atık Su Abonelik sözleşmesi imzalanması zorunludur. Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına eklenir.

Su ve kanal ile ilgili konularda başvuru ve şikayetler için aranacak numaralar:
ALO 185
’e su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilirsiniz.

İZSU ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

İZSU GENEL MÜD. SANTRAL : 455 22 00

ALO 185 ile;
ı”

Telefonun 185 tuşlarını kullanarak İzsu‘nun Bilgi ve Danışma Hattı’na ulaşabilir ve aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz;

Alo İzsu 185‘i tuşladığınızda robot sizi yapacağınız işlemi seçmeniz için 1 ve 2 numaralı tuşlara yönlendirecektir.

185-1 Numaralı Tuş: Bu tuş arıza işlemleri için kendi, içinde 1-2-3 konuya ayrılmaktadır.
185-1-1 Su arıza ile ilgili ihbar; arıza yerinin adresi ile birlikte gerekirse görevlinin detaylı bilgi almasını için size ulaşabileceği size telefon numarasını bırakabilirsiniz.
185-1-2 Metropol alan sınırları içinde olası su kesintilerini öğrenebilirsiniz.
185-1-3 Günlük su dağıtım programını öğrenebilirsiniz.
185-2 Numaralı Tuş: Abonelik işlemleri için kendi içinde 1-2-3-4 konuya ayrılmaktadır.
185-2-1 Size en yakın vezne adresini öğrenebilirsiniz.
185-2-2 Fatura borç bilgilerinizi abone numaranızı tuşlayarak öğrenebilir eğer isterseniz faks numaranızı tuşlayarak fatura bilgilerinizin tarafınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
185-2-3 Yeni abonelik işlemleri için gerekli olan belgeleri öğrenebilir ve faks numaranızı tuşlayarak tarafınıza ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.
185-2-4 Su ve hizmet tarifelerini öğrenebilir ve faks numaranızı tuşlayarak tarafınıza ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle adresinize gelen İZSU görevlisinden mutlaka kimlik belgesini isteyiniz.!

3 Comments

  1. Ben birşey öğrenmek istiyorum. Apartmanlarda her daireye ayrı sayaçla veya tek sayaç olması arasında ne fark vardır.Sizin öneriniz ne olur.Teşekkürler

  2. pınarbaşı tansaş depoları arkası kula ünveren helvaları gizli birkuyuile 2inç hortumlu 24 saat 14ton susam yıkıyorlar çıkan kabukları da kanalisasyona veriyorlar vatandaş

  3. Tasaruflu su kullanalım demeye çalışıyoruz ama evlerin önüne konana yeşillik alanlara biber,domates soğan yetiştirmek için izinsiz olduklarını düşündüğüm suları düşündükçe sorumlu vatandaş olarak iz-su elemanlarının denetim görenlerini yerine getirmekten kaçındıklarını düşünüyorum.Örneğin Buca ilçemizin 220/43 sokak No:19 gibi karşısındaki inşaatlar ve diğer binaların önünde bahçe sularını neden ücretsiz kullandıklarının dikate alınması ricamdır.Sorumlu vatandaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.