Mısır Nerede

Sizlere yakın zamanda Arap baharının yaşandığı ve 40 yıllık hüsnü mubarek yönetimine son verdiği tarihi ve kültürel bir ülke olan Mısır hakkında yüzeysel bilgi ve fotoğraflar paylaşacağım.Mısır ayrıca resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti olarak da bilinir, Kuzey Afrika’nın Nijerya’dan sonra 2. kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Kuzeyinde Akdeniz’e, doğusunda Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Mısır’ın, batısında Libya, güneyinde Sudan yer almaktadır. Mısır, Asya Kıtası’nda yer alan kısmı Sina Yarımadası üzerinden kuzeydoğusunda Filistin ve İsrail’le komşudur. Mısır’dan geçen Nil Nehri, sularını Akdeniz’e boşaltmaktadır. Medeniyetin beşiği olan Ortadoğuda bulunan bir ülkedir.

Antik Mısır Kültür
Mısırlılar ilahi ya da dünyevi yaşamı betimleyen resimlerle kralın başlıkları ve övgü, kaydettiği dikilitaşı ile firavunların mezar kompleksleri ve büyük tapınaklar için anıtlar dikilmiş. Büyük tanrıların ve firavunların, taş, fayans veya ince tahta oyma yapılmış kıymetli maden ve taşların, ve el sanatları çalışmaları ile küçük altın parçaları, temsil Ayrıca oyulmuş taş heykeller.

Onlar, kendi yazma sistemi geliştirdi türevleri ile, hiyeroglif: rahip sınıfına ait ve daha sonra halk ile, kendi yazım basitleştirilmesi.Mısır kuşaklar tıp ilmi, matematik ve mitolojik ve tarihsel masal, papirüs üzerine yazılı veya taş ya da ahşap oyma bırakarak, tarihin içine girmek için ilk insanlar arasında yer aldı.

Firavunlara Mısır kültürü sırasında Batı Akdeniz boyunca Roma egemenliği, kültürel etkisinin zaman onun temel nitelikleri korunur. Bu İsa’dan 535 yılında Roma İmparatoru I. Jüstinyen tarafından yasaklandı kadar Philae adada İsis son rahipler, onun ibadet korudu.

İskenderiye, ve Ptolemaios ev başkenti ünlü Kütüphane-oldu yüzyıllar kalış ve antik birçok büyük düşünürlerin çalışmada Akdeniz ve tercih edilen yerin en önemli kültür merkezi.

Cultura del Antiguo Egipto
Los egipcios erigieron monumentales complejos funerarios para sus faraones y grandes templos, con obeliscos en los cuales grabaron los títulos y alabanzas del faraón, con pinturas representando la vida divina o terrenal. También esculpieron grandes estatuas pétreas representando a dioses y faraones, y pequeñas piezas de orfebrería, con metales y piedras preciosas, y labores de artesanía realizadas en piedra, fayenza o delicadamente talladas en madera.

Desarrollaron su propio sistema de escritura, los jeroglíficos, con sus variantes: la escritura hierática y posteriormente la demótica, simplificando su grafía. El egipcio fue de los primeros pueblos en entrar en la Historia, dejando a la posteridad tratados de medicina, matemáticas y relatos mitológicos e históricos, escritos en papiros o grabados en piedra o madera.

Durante el periodo faraónico, la cultura egipcia mantuvo sus características fundamentales hasta la época de dominación romana, influyendo culturalmente en todo el Mediterráneo occidental. Los últimos sacerdotes de Isis, en la isla de File, mantuvieron su culto hasta que fue prohibido por el emperador romano Justiniano I, en el año 535 de la era común.

Alejandría, capital de la Dinastía Ptolemaica –sede de la célebre Biblioteca–, fue durante siglos el más importante centro cultural del Mediterráneo y preferente lugar de estancia y estudio de muchos grandes pensadores de la antigüedad.

We recently experienced the Arab spring and the last the 40 years Hosni Mubarak’s government in Egypt, a country’s historical and cultural information and photos about the superficial paylaşacağım.Mısır also known as officially the Arab Republic of Egypt, North Africa, Nigeria, 2 populous country. A large part of the population is situated along the Nile River. North of the Mediterranean Sea, east of Egypt in the Red Sea coast, west of Libya, located in south Sudan. Egypt, the Sinai Peninsula in Asia over the northeast part of the borders of Palestine and Israel. Egypt, the Nile River, Mediterranean Sea, draining the water. Is a country in the Middle East, the cradle of civilization.

Ancient Egyptian Culture
Egyptians paintings depicting the life of the king divine or worldly titles and accolades, recorded with the obelisk, erected monuments to the pharaohs tomb complexes and big temples. Great gods and pharaohs, stone, tile, or precious metals and stones made of fine wood carving, and handicraft work with small gold pieces, carved stone sculptures also represented.

They developed their own writing system with its derivatives, hieroglyphic: hieratic and later with the public, their spelling basitleştirilmesi.Mısır generations of medical science, mathematics, and mythological and historical tales, written on papyrus or stone or wood carving, leaving history to enter into was among the first people to.

Pharaonic Egyptian culture throughout the western Mediterranean during the Roman domination, when his main attributes will be maintained cultural influence. The Emperor of Rome in 535 BC Isis on the island until the last priests of Philae by Justinian banned, has maintained his worship.

Alexandria, and Ptolemy, and stay home to centuries of the ancient capital was the famous library-study, many great thinkers, the most important cultural center of the Mediterranean and the preferred location.

 

 

One Comment

  1. Bu konuyo uzun zamandır araştırıyor ve arıyordum sitenizde tam olarak aydınlatıcı bilgiye ulaşdım verdiğiniz mısır nerede destek için çok teşekkür ederim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.