Türkiye’nin Ekonomik Kaynakları

Türkiye’nin Ekonomik Kaynakları
Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı. Dört mevsim tüm özellikleriyle yaşanmakta. Gerek yer altı kaynakları, gerek yer üstü zenginlikleriyle ekonomik potansiyeli oldukça yüksek bir ülkeyiz. ;
Türkiye’nin ekonomik kaynaklarına deyinmek gerekirse; sanayi, turizm, finans, doğal kaynak, enerji sektörü olmak üzere beş alt başlıkta incelenebilir.


 

Sanayi Sektörü

Cumhuriyetin kurulmasının ilk yıllarında devletimiz tüketim ve ara malların ithalini sağlamak için şeker, un, pamuk ve kömür, demir ve akaryakıt üretimine öncelik verilmiş, ilk onbir yılda tam dört tane şeker fabrikası açılmıştır.  Daha sonraki bir kaç yıllık kalkınma ile elektronik, uçak, beyaz eşya, otomativ alanlarında gelişerek bu ürünleri ihraç etmeye başlamıştır. Türkiye bir tarım ülkesi olmaktan uzakta, bir sanayi ülkesi olmuştur. Türkiye Dünya da en hızlı büyüyen ülkeler arasına girmiştir.

Turizm Sektörü
Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı, su kaynakları, boğazları bakımından çokça zengindir. Özellikle 2001-2002 yıllarında Türkiye’nin ağırladığı yabancı turist sayısı 80’li yıllardan bu yana 24 kat artarak gelişmiştir. Tüm Dünyada yabancı turistler için ideal 10 ülkenin içinde yer almaktayız.

Finans sektörü
Türkiye’nin merkez bankası 1930 yılında kurulmuştur. Ardından İstanbul Menkul Kıymetlet Borsası 1985 te onu takip eden 10 yılın sonunda ise 1995 yılında İstanbul Altın Borsası kurulmuştur.

Doğal kaynaklar
Türkiye’de 60’a yakın mineral üretilmektedir. Dünyadaki bor rezervinin %70’i ise Türkiye de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak aliminyum, mermet, magnezyum, bakır, demir gibi doğal kaynaklar işlenerek kullanılmakta ve dış ülkelere ihraç edilmektedir.

Enerji
Türkiye petrol ihtiyacının %90’lık bir kısmını ithalat ile karşılamasına rağmen Türkiye büyük ölçüde kömür ihraç etmektedir.

5 Comments

  1. Türkiye’nin Ekonomik Kaynakları çok zengin ama teknolojimiz çok geri olduğu için bunları değerlendiremiyoruz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.